Έχετε ερωτήσεις;

2310-419994

international-exports-marketing

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προβολής και προώθησης Ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό

Η διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων και η καλπάζουσα οικονομική κρίση στην Ελλάδα, έχουν καταστήσει επιτακτική την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με διεθνείς επιχειρήσεις. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών οδήγησε στην απελευθέρωσή τους και προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις δυνατότητες εξάπλωσης σε αυτές.

Δημιουργούνται πλέον πολλές ευκαιρίες αλλά και κίνδυνοι για όσες ελληνικές επιχειρήσεις επιχειρούν στο εξωτερικό χωρίς μέθοδο, τεχνογνωσία και κατάλληλα εργαλεία marketing.

Όλοι θέλουν να δουλέψουν με ξένες εταιρείες, όλοι έχουν διαλέξει χώρες – στόχους και όλοι έχουν επιλέξει τιμολογιακή πολιτική. Το εγχείρημα όμως δεν ξεκινάει ούτε τελειώνει εδώ.

Πόσοι έχουν σκεφτεί και μπορούν πραγματικά να απαντήσουν σε επιμέρους ερωτήσεις, η σωστή ή όχι απάντηση των οποίων αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιτυχίας;

 • Γνωρίζω σε ποιες επιχειρήσεις θα απευθυνθώ και με ποιον τρόπο;
 • Γνωρίζω τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς, τις αγκυλώσεις και το αν και με ποιο τρόπο «επιτρέπεται» η διείσδυση σε αυτή και η αποδοχή της επιχείρησής μου από τα τοπικά συμφέροντα;
 • Είμαι ενημερωμένος για τα συναλλακτικά ήθη της χώρας – στόχου;
 • Έχω τρόπο να πάρω πληροφορίες για την αξιοπιστία, τη δυναμική και την επαγγελματική συμπεριφορά του εν δυνάμει πελάτη μου;
 • Έχω μελετήσει τη συμπεριφορά του καταναλωτή, τις ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις της τοπικής κοινωνίας;
 • Γνωρίζω πώς μπορώ να ενημερωθώ για όλες τις τοπικές σημαντικές εκθέσεις ή επιχειρηματικές αποστολές που πρόκειται να λάβουν χώρα;

Η ομάδα των επιστημονικών συνεργατών που δημιούργησε την Online Expo (www.onlineexpo.gr), την αποτελεσματικότερη online Έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών, προχωράει ένα βήμα πιο μπροστά, δημιουργώντας την υπηρεσία International Export Marketing, στα πλαίσια της οποίας αναλαμβάνουμε τη μεθοδευμένη υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να τοποθετηθούν επιτυχώς στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παρέχουμε υποστήριξη και αναπτύσσουμε μεθόδους και τεχνικές προώθησης με σκοπό την αποτελεσματική προώθηση επιχειρήσεων (με έμφαση σε αυτές του κλάδου τροφίμων και ποτών) στις διεθνείς αγορές.

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

Φάση A – Προετοιμασία

 • Επιλογή αγοράς στόχου
 • Ανάλυση της γκάμας προϊόντων και των χαρακτηριστικών της εταιρείας (έλεγχος ετικέτας, εναρμονισμένη με τα στάνταρτς της χώρας που απευθυνόμαστε)
 • Ανάπτυξη σχεδίου προσέγγισης & προώθησης
 • Προετοιμασία υλικού παρουσίασης και παρουσίαση προτάσεων εμπορικής συνεργασίας.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού εντύπου (brochure) και ηλεκτρονικού τιμοκαταλόγου μεταφρασμένα στην γλώσσα της χώρας που στοχεύουμε για την εξαγωγή των προϊόντων μας.
 • Σχεδιασμός και δημιουργία website με μετάφραση στην γλώσσα και χώρα που στοχεύουμε.
 • Επιλογή τρόπου διείσδυσης στις νέες αγορές και καθορισμός των κατάλληλων καναλιών διανομής
 • Ανεύρεση, διερεύνηση και αξιολόγηση δυνητικών πελατών & εμπορικών συνεργατών (εισαγωγείς, χονδρεμπόροι κ.α) ως προς την συναλλακτική – επιχειρηματική συμπεριφορά τους, καθώς και για την δυναμική και αξιοπιστία τους.
 • Συλλογή απαιτούμενων πιστοποιήσεων και χημικών αναλύσεων
 • Παροχή δειγμάτων


Φάση Β – Προσέγγιση

 • Υλοποίηση τακτικών κύκλων προσέγγισης στην τοπική γλώσσα της εκάστοτε χώρας – στόχου (e-mail,τηλεφωνικές επικοινωνίες)
 • Αξιολόγηση των επαφών και αναφορά προόδου


Φάση Γ – Συναντήσεις και παρουσιάσεις προϊόντων

 • Διαχείριση επικοινωνίας με τις ενδιαφερόμενες εταιρίες και διαμόρφωση προσφορών.
 • Προετοιμασία και υλοποίηση συναντήσεων γνωριμίας και παρουσίασης προϊόντων.
 • Διαπραγμάτευση και κλείσιμο εμπορικών συμφωνιών.


Φάση Δ – Οργάνωση και ανάπτυξη πωλήσεων

 • Οργάνωση και επίβλεψη παραγγελιών και πωλήσεων
 • Ανάπτυξη δικτύου
 • Υποστηρικτικές ενέργειες προβολής

Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί ο σκληρός ανταγωνισμός, η επιτυχία ανήκει σε αυτούς που αποδεικνύουν την ικανότητά τους να ενταχθούν και να δράσουν στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, απέναντι σε ένα ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι πετρωμένο και εγκλωβισμένο στον εγωισμό και τις αγκυλώσεις του.