Έχετε ερωτήσεις;

2310-419994

Αξιοποιούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο εθνικών ή / και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών προσφέροντας την απαραίτητη μόχλευση που έχει ανάγκη το σύνολο σχεδόν των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και όλων εκείνων που φιλοδοξούν να δημιουργήσουν τη δική τους start up επιχείρηση.

Στηρίζουμε μεθοδευμένα και ουσιαστικά τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση των εργαλείων Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι οποίες αναπτύσσονται από το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης και υπαγωγής επενδυτικών έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων και την καταβολή των επιχορηγήσεων.

Παρέχουμε αποτελεσματική υποστήριξη προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο του κόστους επένδυσης και των λειτουργικών δαπανών μιας νεοσύστατης, ή της αναβάθμισης μιας ήδη υφιστάμενης επιχείρησης, κάνοντας χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Προσδώστε στην επιχείρησή σας σε πρώτη φάση την απαραίτητη βιωσιμότητα και κατόπιν περάστε με ασφάλεια σε καθεστώς ανάπτυξης και ευημερίας.

Δείτε αναλυτικά τα τρέχοντα Επιδοτούμενα Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020: