Έχετε ερωτήσεις;

2310-419994

Εκπόνηση Μελετών – Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business plans)

Λαμβανουμένου υπ’ όψιν του αποδέκτη της εκάστοτε Μελέτης – Επιχειρηματικού Σχεδίου, διαφοροποιούμε τη στρατηγική, τη μεθοδολογία, τη φιλοσοφία και το ύφος τους διαχωρίζοντάς τις στις εξής γενικές κατηγορίες:

• Μελέτη Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας για την υποστήριξη αιτημάτων επαναδιαπραγμάτευσης Δανειακών Συμβάσεων και αναδιάρθρωσης Δανειακών Υπολοίπων.

• Επιχειρηματικά Σχέδια για επιδοτήσεις Ε.Σ.Π.Α., Επενδυτικούς Νόμους και λοιπά εθνικά ή / και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτήσεων.

• Business Plan για την υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων.

• Σύνταξη S.W.O.T. Analysis με πλήρη και αναλυτική επιχειρηματολογία.