Έχετε ερωτήσεις;

2310-419994

Η Limmat Finanz παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και τους φορείς τους, προσφέροντας λύσεις βιωσιμότητας και ανάπτυξης εντός ενός προβληματικού οικονομικού γίγνεσθαι και μιας Οικονομίας που δημιουργεί ασφυξία και τοξικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις που δρουν στα πλαίσιά της.

Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία σχεδιάσαμε και παρουσιάζουμε μια σειρά καινοτόμων υπηρεσιών με ιδιαίτερα επίκαιρο σκοπό: να αξιοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο εθνικών ή / και ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δράσεων και πρωτοβουλιών, προσφέροντας την απαραίτητη μόχλευση που έχει ανάγκη το σύνολο σχεδόν των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και όλων εκείνων που φιλοδοξούν να δημιουργήσουν τη δική τους start up επιχείρηση.

Στηρίζουμε αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση των εργαλείων Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι οποίες αναπτύσσονται από το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης και υπαγωγής επενδυτικών έργων σε αναπτυξιακά Προγράμματα, έως και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων και την καταβολή των επιχορηγήσεων.

Υποστηρίζουμε αιτήματα αναδιάρθρωσης δανείων και αναδιαπραγμάτευσης χορηγητικών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού, Τράπεζας και πολυπλοκότητας ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και υποβολή αιτημάτων δανείων στεγαστικών, καταναλωτικών και “άλλου σκοπού”, καθώς και την επιμέλεια των όρων έγκρισης και τελικής εκταμίευσης.

Εν όψει της εφαρμογής της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού επιχειρήσεων, θα παρέχουμε υπηρεσίες Διαμεσολάβησης, από την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, ανταποκρινόμενοι στην πιο σημαντική και ευαίσθητη περίοδο της ελληνικής Οικονομίας και των επιχειρήσεων που δρουν στους κόλπους της, και αντιλαμβανόμενοι τη μοναδική ευκαιρία μακροχρόνιας ρύθμισης οφειλών που θα παρέχεται.

Καινοτομούμε διότι προσφέρουμε απόλυτα custom – made υπηρεσίες, προσαρμόζοντας σε μεγάλο βαθμό τις ενέργειες, το ύφος και τη στρατηγική μας στα πρότυπα, τις πρακτικές, τη φιλοσοφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορέα που απευθύνουμε το εκάστοτε αίτημα, επιχειρηματικό σχέδιο ή μελέτη, μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες αποδοχής και επιτυχίας.