Έχετε ερωτήσεις;

2310-419994

Ενίσχυση Τουριστικών μικρομεσαίων

Το Πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο 2017 και θα αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου για υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως έξι μηνών από την έναρξη της.

Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Μια μεγάλη, λοιπόν, καινοτομία – βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο Πρόγραμμα που “έτρεξε” πέρυσι αποτελεί το ότι, πλέον, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και υπό σύσταση εταιρείες, δηλαδή νέες που τώρα θα συσταθούν, χωρίς να είναι απαραίτητα “υφιστάμενες”.

Δεύτερη μεγάλη βελτίωση συνιστά η αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα υποβληθεί, ο οποίος θα κυμαίνεται μεταξύ 80.000 € και 400.000 €, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στο περυσινό Πρόγραμμα, όπου ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν επιτρεπόταν να ξεπερνά τις 150.000 €.

Δικαιούχοι θα είναι τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με συγκεκριμένους – προσδιορισμένους τουριστικούς Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως:

Ξενοδοχεία

 • Καταλύματα
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Camping
 • Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
 • Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ
 • Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων / ποδηλάτων
 • Ταξιδιωτικά πρακτορεία
 • Οργανωτές συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων κ.ά.

Το ποσοστό επιδότησης θα είναι 40%, σε περίπτωση, όμως, που στο Επενδυτικό Σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη νέας θέσης εργασίας, θα ανεβαίνει στο 50%.

Οι δικαιούχοι θα επιδοτούνται για:

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 3. Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 4. Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
 6. Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες
 7. Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων
 8. Δαπάνες προβολής – προώθησης – διαφήμισης

Η Limmat Finanz εξειδικεύεται στην ένταξη επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά Προγράμματα και, ανεξαρτήτως επιπέδου απαίτησης και βαθμού δυσκολίας, κάθε εμπλοκή μας χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και αποτελεσματικότητας.

Στέλιος Κόγκας

Οικονομολόγος – Διευθυντής Limmat Finanz

Μέλος Μητρώου Αξιολογητών ΕΦΕΠΑΕ

Μέλος Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών & Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Πιστοποιημένος Σύμβουλος ΕΟΜΜΕΧ