Έχετε ερωτήσεις;

2310-419994
espa-antagonistikotita
6Jun 2018
Jun 6, 2018

“Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου” από το ΕΣΠΑ για 100% επιδότηση Δήμων & Επιμελητηρίων – Εμπορικών Συλλόγων

Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:                       Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος) ή υπό προϋποθέσεις,                       Σχήμα 2:  Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο…

περισσότερα
building-small-business
6Jun 2018
Jun 6, 2018

“Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” από το ΕΣΠΑ για αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων

Η νέα Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων (50 – 250 εργαζόμενοι & 10 – 50 εκ ευρώ τζίρος), επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Προϋπολογισμός Δράσης 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV. Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Επιδοτείται…

περισσότερα
new-espa-grow-our-businessj
6Jun 2018
Jun 6, 2018

“Ψηφιακό Άλμα” από το ΕΣΠΑ για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

Η νέα Δράση “Ψηφιακό Aλμα” στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός Δράσης 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017 διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ). Επενδυτικά…

περισσότερα
Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
6Jun 2018
Jun 6, 2018

“Ψηφιακό Βήμα” από το ΕΣΠΑ για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

Η νέα Δράση “Ψηφιακό Βήμα” στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός της Δράσης 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της…

περισσότερα
ptixiouxoi
24May 2018
May 24, 2018

“Ψηφιακό Βήμα” & “Ψηφιακό Άλμα” από το ΕΣΠΑ για ψηφιακή αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων

Δύο νέα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 €, αναμένεται να ανακοινώσει το επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το οποίο θα αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το υπουργείο έχει σχεδιάσει δύο χρηματοδοτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των προαναφερόμενων κατηγοριών επιχειρήσεων. Πρόκειται για δύο δράσεις προϋπολογισμού ύψους 50.000.000 € έκαστη, οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Η πρώτη είναι το «Ψηφιακό Βήμα», η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες υστερούν σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, και η δεύτερη είναι το «Ψηφιακό Άλμα», που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεν περάσει στην ψηφιακή εποχή, αλλά ο εξοπλισμός τους χρειάζεται…

περισσότερα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next page ›